Υπηρεσίες

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physio2 παρέχει σύγχρονες και εξατομικευμένες φυσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο την αποκατάσταση της υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Το Manual Physical Therapy είναι μια εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιείται στην διαχείριση των νευρο-μυοσκελετικών παθήσεων και βασίζεται τόσο στη χρήση υψηλά εξειδικευμένων χειρισμών δια των χειρών όσο και στη θεραπευτική άσκηση. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί για το φυσικοθεραπευτή το ιδανικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του ασθενούς στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Το Manual Physical Therapy συμπεριλαμβάνει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές (evidence based practice) και κλινικές ενδείξεις (clinical reasoning) καθώς και το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο κάθε ασθενούς. Ο βασικός στόχος της είναι η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ασθενούς, στοχεύοντας στο αίτιο που την προκαλεί κι όχι απλά στην προσωρινή ανακούφιση του συμπτώματος.
Η Θεραπευτική Άσκηση περιλαμβάνει το σύνολο ενός προγράμματος ασκήσεων που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων (αύξηση εύρους κίνησης αρθρώσεων, μυϊκή ενδυνάμωση, βελτίωση ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας, κ.ά.), τα οποία έχουν διαπιστωθεί ύστερα από την λεπτομερή αξιολόγηση του ασθενούς. Οι ασκήσεις που επιλέγονται για κάθε ασθενή είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να τις επαναλάβει και μόνος του στο σπίτι και να μην απαιτείται η συνεχής παρουσία του στον χώρο μας.

Στον χώρο μας εφαρμόζονται:

Ο βιοϊατρικός βελονισμός (Βiomedical Acupuncture) αποτελεί την “δυτική” εκδοχή του παραδοσιακού κινέζικου βελονισμού. Η μελέτη του βελονισμού τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και οι σύγχρονες ανακαλύψεις στον τομέα των νευροεπιστημών ως αναφορά την νευροφυσιολογική ερμηνεία του πόνου, συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών δράσης του βελονισμού.
Γνωρίζουμε για παράδειγμα από μελέτες, ότι ο βελονισμός και ο ηλεκτροβελονισμός χαμηλής συχνότητας (2-4 Hz) έχουν αναλγητική δράση που οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός κατιόντος συστήματος αναλγησίας που παράγει ενδογενή οπιοειδή (ενδορφίνη, εγκεφαλίνες, δυνορφίνη) και υπόκειται στον έλεγχο περιοχών του κεντρικού νευρικού συστήματος (περιϋδραγώγιος φαιάς ουσίας, πυρήνας Ραφής κ.α). Επιπλέον, ο βελονισμός επηρεάζει και ένα μη οπιοειδές σύστημα αναλγησίας που σχετίζεται με έναν άλλον νευροδιαβιβαστη, την σεροτονίνη, ουσία που σχετίζεται  με το άγχος, το stress, τη διάθεση και την συμπεριφορά.
Η ένθεση της βελόνας στο δέρμα, το υποδόριο ή μυϊκό ιστό, σε συγκεκριμένα νευροδραστικά σημεία του περιφερικού νευρικού δικτύου με σημαντική πυκνότητα αισθητικών υποδοχέων και αλγοϋποδοχέων, διεγείρει ενδιάμεσους νευρώνες στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού και μέσω ανιούσων οδών οι ώσεις καταλήγουν στα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα όπου το ερέθισμα γίνεται αντιληπτό.
Σύμφωνα με μία άλλη θεωρητική ερμηνεία της δράσης του βελονισμού, ένα εντονότερο  ερέθισμα όπως αυτό του βελονισμού που παράγει το λεγόμενο “Τε τσι”, διεγείρει τις Αδ και C αισθητικές ίνες. Αυτό το ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει σημαντική καταστολή του πόνου μέσω ενός νευροφυσιολογικού μηχανισμού που αφορά την μείωση της δραστηριότητας των συγκλινόντων νευρώνων του νωτιαίου μυελού και του αισθητικού πυρήνα του τριδύμου, οι οποίοι άγουν των πόνο. (Θεωρία DNIC). Πιο απλοϊκά, η θεωρία DNIC ερμηνεύει ένα φαινόμενο που για αιώνες παρατηρούσαν και εφάρμοζαν οι πρακτικοί και απλοί άνθρωποι μη ιατροί. Αν πονάει ένα σημείο του σώματος και εφαρμοστεί ένας δυνατός ερεθισμός (κάψιμο, κόψιμο, τσίμπημα) σε ένα άλλο απομακρυσμένο σημείο του σώματος, συνήθως στην αντίθετη πλευρά, τότε η αίσθηση του πόνου στο σημείο που πονούσε πρωταρχικά ελαττώνεται σημαντικά ή και εξαλείφεται εντελώς. Επιπλέον, σημαντική είναι η δράση του βελονισμού στην ρύθμιση της ομοιοστασίας του οργανισμού μέσω της επίδρασης που ασκεί στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ)  και στο νευροενδοκρινικό σύστημα (άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων).

Ο Ηλεκτροβελονισμός πρόκειται για μια σχετικά σύγχρονη τεχνική ηλεκτροδιέγερσης των σημείων βελονισμού. Συνήθως επιλέγονται 2 με 3 ζεύγη βελονιστικών σημείων τα οποία δέχονται μία επιπλέον διέγερση με ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω ειδικής συσκευής ηλεκτροβελονισμού. Κύρια ένδειξη του ηλεκτροβελονισμού αποτελεί ο οξύς και ο χρόνιος πόνος και τα αποτελέσματά του είναι πολύ συχνά εντυπωσιακά.

Η τεχνική της Ξηράς Βελόνας (Dry Needling) είναι μία τεχνική ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των μυοπεριτοναϊκών σημείων πυροδότησης πόνου (Myofascial Trigger Points). Η εισχώρηση της βελόνας εντός της τεταμένης μυϊκής δεσμίδας, η οποία ανιχνεύεται και ψηλαφάται με ακρίβεια, προκαλεί μία αντανακλαστική, ακούσια, στιγμιαία και ελαφρώς επώδυνη (συνήθως περιγράφεται από τους ασθενείς ως “γλυκός” πόνος) μυϊκή σύσπαση, το λεγόμενο “local twitch response”. Αυτή η ακούσια σύσπαση αποτελεί και ισχυρή ένδειξη ότι η εφαρμογή ήταν επιτυχής. Ακόμα και από την 1η εφαρμογή μπορεί να έχουμε σημαντική μείωση του μυϊκού σπασμού και του πόνου, στο βαθμό που ο πόνος σχετίζεται με το ενεργό Trigger Point.

Η θεραπεία Tecar είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος θεραπείας που χρησιμοποιείται στο χώρο της Φυσικοθεραπείας τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μια συνδυαστική μορφή θεραπείας, που προσφέρει άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο.

Βιοδιεργετική επίδραση
Η σωστή δόση της ενέργειας που παρέχεται από την συσκευή Doctor Tecar Therapy δημιουργεί, εντός των ιστών, φαινόμενα πόλωσης των κυτταρικών μεμβρανών. Η προκύπτουσα ροή των ηλεκτρολυτών διευκολύνει την δια-μεμβρανική ανταλλαγή τους στο κύτταρο, επανεξισορροπώντας αυτούς μέσα και έξω από το κύτταρο, καθώς επίσης ενεργοποιεί τις μεταβολικές διεργασίες.

Αναλγητική επίδραση
Η σωστή δόση ενέργειας που μεταφέρεται στους ιστούς αλληλεπιδρά με το περιφερικό νευρικό σύστημα. Η υπερπόλωση των ταχεών ινών, η οποία προκαλείται από την γρήγορη ταλάντωση του μαγνητικού πεδίου, αναχαιτίζει την διέλευση των σημάτων πόνου. Αυτό οδηγεί στην προοδευτική υποχώρηση των συμπτωμάτων και στην επιστροφή στο αίσθημα ευεξίας του ασθενούς.

Αντιφλεγμονώδης επίδραση
Η ελεγχόμενη δράση του Doctor Tecar Therapy, επιτρέπει η εκπομπή ενέργειας να είναι τόση, ώστε να παράγει μέσω της αγγειοδιαστολής, ένα τέτοιο θερμικό αποτέλεσμα, το οποίο απομακρύνει τους μεταβολίτες της φλεγμονής από την πάσχουσα περιοχή.

Αποιδηματική επίδραση
Η ελεγχόμενη μεταβίβαση ενέργειας μέσα από τους ιστούς προκαλεί, μέσω της φυσιολογικής πόλωσης, την παραγωγή ενδοθερμικής θέρμανσης. Η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος μέσα από θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς. Η άμεση επίδραση αυτού στην έντονη αγγείωση και αγγειοδιαστολή στις περιοχές ισχαιμίας, προκαλεί την άμεση αύξηση της κυκλοφορίας της λέμφου.

Επίδραση στον μυϊκή ελαστικότητα
Το πέρασμα της ενέργειας μέσα από τους ιστούς και η συνεπακόλουθη ροή των ηλεκτρολυτών προκαλεί μια τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Ως συνέπεια αυτού του φαινομένου η αγγειοδιαστολή οδηγεί στην αύξηση της αιματικής ροής. Οι περιοχές με φτωχή αιμάτωση, εξαιτίας ρικνώσεων ή μυϊκή ίνωσης, επωφελούνται άμεσα καθώς η παρουσία αρτηριακού αίματος εξασφαλίζει την οξυγόνωση των μυών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός των χειρισμών του θεραπευτή (μέσω εξειδικευμένης άσκησης ή/και μέσω ειδικών τεχνικών κινητοποίησης) ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με τη θεραπεία Tecar επιφέρει τα μέγιστα θεραπευτικά αποτελέσματα, καθώς δεν είναι ένα μηχάνημα το οποίο δρα από μόνο του “παθητικά” αλλά χρειάζεται η συνεχής παρουσία και η ακριβής εφαρμογή εκ μέρους του φυσικοθεραπευτή.