Εξοπλισμός

 • T.E.C.A.R.

 • Θεραπευτικός υπέρηχος

 • Ασύρματη συσκευή ηλεκτροδιέγερσης Compex SP8.0. (Αναλγησία, αποθεραπεία/μάλαξη, fitness, αποκατάσταση δύναμης, προπόνηση)
 • Ηλεκτροβελονισμός

 • Ηλεκτροθεραπεία (T.E.N.S., Διαδυναμικά)

 • Συσκευή υπέρυθρης ακτινοβολίας

 • Δινόλουτρο

 • Τροχαλία HUR αεροϋδραυλικής αντίστασης

 • Ποδήλατο

 • TRX® ιμάντες

 • Bosu® PRO Balance Trainer