ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ PHYSIO2

Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου σε ό,τι αφορά την προστασία του προσωπικού και των θεραπευόμενων έναντι του ιού COVID-19, σας ενημερώνουμε:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –ΧΩΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά, όλο το προσωπικό θα πρέπει να φοράει χειρουργική μάσκα καθ’όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας και θα πρέπει να κάνει συχνή χρήση απολυμαντικού και σχολαστικό πλύσιμο χεριών.
Όλο το προσωπικό πρέπει να φοράει την μπλούζα εργασίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο στον εργασιακό χώρο. Τόσο ενδιάμεσα όσο και κατά την διάρκεια της θεραπείας το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την αποστείρωση του χώρου και των μηχανημάτων.
Επιβάλλεται περιορισμός στην χρήση των κλιματιστικών.
Σε όλους τους χώρους θα πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας από ανοικτά παράθυρα και μπαλκονόπορτες και όπου και όποτε είναι εφικτό να παραμένουν ανοικτά καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας.
Τέλος, θα μας επιτρέψετε να απομακρύνουμε όλα τα φυλλάδια και τα περιοδικά από τον χώρο αναμονής.

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΙ

Σε όλους όσους προσέρχονται στον χώρο μας, θα υποδεικνύουμε να πλένουν τα χέρια μας ή να απολυμαίνονται με το αντισηπτικό υγρό, το οποίο βρίσκεται στον χώρο αναμονής.
Οι θεραπευόμενοι θα πρέπει να φοράνε μάσκα και αν επιθυμούν γάντια μιας χρήσης, με την προϋπόθεση ότι θα τα ανανεώνουν με την είσοδό τους στον χώρο ή θα τα αποστειρώνουν με το κατάλληλο υγρό.
Σε περίπτωση που αισθάνονται κάποια αδιαθεσία ή παρουσιάζουν συμπτώματα ίωσης (βήχα, πυρετό, καταρροή, διάρροια κ.λ.π.), θα πρέπει να μεταφέρουν το ραντεβού τους σε άλλη ημερομηνία που θα έχουν υποχωρήσει τελείως τα συμπτώματα.
Παρακαλούνται όλοι οι θεραπευόμενοι να προσέρχονται στον χώρο μας με όσο το δυνατόν συνέπεια, προκειμένω, να αποφεύγεται ο συνωστισμός στον χώρο αναμονής και να διατηρείται μια σωστή σειρά στα ραντεβού χωρίς να επιβαρύνεται ο επόμενος, καθώς απαιτείται κάποιος χρόνος για την απολύμανση του χώρου θεραπείας και τον επαρκή αερισμό αυτού.